— HALLITUS —

Ulrica Holmström

Puheenjohtaja

Jag är en genuin Sibbobo som egentligen bott i samma by, Massby, nästan hela mitt liv. På nuvarande ställe i Gumbostrand har jag bott sedan 2005, stället hör faktiskt till Massby by. Vi är en del av huvudstadsregionen och jag vill utveckla vår by men på samma gång bevara den fina bystruktur och bygemenskap som vi har.

Thomas Lindqvist

Kassanhoitaja

Är Gumbostrandsbo sedan 1998 , före det bott i olika delar av Helsingfors och Gesterby i Sibbo. Våra två söner har gått i Gumbostrands skola och nu år 2020 närmar sig även vår yngre son vuxen ålder. Gumbostrand-Västerskogs läge är ypperligt med tanke på närheten till både Helsingfors och Borgå, vi kan vara glada över den vackra miljö vi får leva i. Jag ser fram emot att med byborna och Sibbo kommun få vara med att vidareutveckla vår by för att klara av de framtida utmaningarna. I min vision ser jag ett framtida Gumbostrand-Västerskog som fortfarande till grunden är småhusbetonat men dock förtätat för att ge en möjlighet åt våra barn och nya Gumbostand-Västerskogsbor att hitta en boplats på.

Stavfa Lindström


Nästan infödd västerbackabo

Mikael Therman


Jag är född och uppvuxen i Gumbostrand. Bodde en kort period i Helsingfors men Gumbo drog mig tillbaka. Som medlem av byaföreningen kan jag påverka utvecklande av en livskraftig byamiljö i närheten av Helsingfors.

Martina Majander


Släkten flyttade till Gumbostand från Söderskär år 1911.
Sedan dess har vi varit bosatta i Gumbo o Västerskog. Vill därför gärna vara med och planera byarnas framtid tillsammans med andra.
Det är intressant, kom med i vår verksamhet.

Maijo Korkeela


Gumbostrandissa vuodesta 2016. Idyllinen saaristolaismaisema lähellä kaikkea lumosi. Haluan olla mukana kehittämässä ja säilyttämässä tätä ainutlaatuista maaseutua ja kyläyhteisöä yhdessä muiden kyläläisten kanssa.

Kenneth Albrecht

" - "

Jerker Hartwall


Jag har bott i Gumbostrand i hela mitt liv. Själv gick jag i Gumbo skola och det har även våra två barn gjort. Vi har nu en fin möjlighet att tillsammans påverka utvecklingen av Gumbostrand-Västerskog så att även kommande generationer kan dra nytta av en livskraftig byamiljö.

Christel Stenius

Sihteeri

Inflyttad från Helsingfors med rötter i Sibbo, Västerskogbo sedan 2007.
Brinner för en levande by med byskola för de allra minsta.
Var med du också, påverka - tillsammans planerar vi vår by för framtiden!

Anna Liisa Heinonen


Olen asunut Gumbostrandissa lähemmäs 30 vuotta, mutta juureni ovat Lapissa Ounasjoki-varressa. Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni jokivarren pienessä kyläyhteisössä pohjoisessa. Luonto ja sen moninaisuus olivat lapsuuteni maisema. Myös Gumbostrandissa ja Västerskogissa luonto, meri, saaristo ja kyläläisten yhteisöllisyys ovat läsnä päivittäin. Haluaisin kehittää kyläämme sen nykyisille ja tuleville asukkaille näitä arvoja ja kylän historiaa kunnioittaen. Me kaikki yhdessä voimme vaikuttaa minkälainen lähiympäristömme on tulevaisuudessa.