VISIOMME

Yhdessä voimme vaikuttaa

Kyläyhdistys on alueen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, joka kuuntelee kyläläisten toiveet, käsitykset ja ajatukset.

Kyläyhdistys tarjoaa innostavan ja osallistavan toimintaympäristön vuoropuhelua luodaan asukkaiden ja kunnan päättäjien ja  virkamiesten välille. Yhdistys tiedottaa asukkaita aluetta koskevista asioista ja päätöksistä.

Kyläyhdistys järjestää vapaa-ajantoimintaa

Kyläyhdistyksen tavoitteena on saada mahdollisimman moni alueen asukkaista jäseniksi

Kyläyhdistys on kaksikielinen. Viestintä tapahtuu ruotsin ja suomen kielellä

STRATEGIAMME

2021-2023 päivittyy 


  • yhteistyön tiivistäminen ja viestinnän kehittäminen alueen asukkaiden kesken, jotta tavoittaisimme mahdollisimman monta kyläläistä/maanomistajaa. 
  • fb- sivujen hyödyntäminen, kyläyhdistyksen verkkosivujen avaaminen
  • tiehoitokuntien puheenjohtajien roolin kehittäminen asukkaiden vuoropuhelun lisäämiseksi
  • tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen, joissa pyritään aitoon vuoropuheluun   koskien alueen suunnittelua ja siihen liittyviä aloitteita ja lausuntoja
  • kyläyhdistys ylläpitää vuoropuhelua ja tekee vaikuttamisviestintää kunnan suuntaan
  • laajentaa ja monipuolistaa vapaa-ajantoimintaa

— HALLITUS —

Innostuneita kyläläisiä yhteistyössä


Mikael Therman

Puheenjohtaja

Jag är född och uppvuxen i Gumbostrand. Bodde en kort period i Helsingfors men Gumbo drog mig tillbaka. Som medlem av byaföreningen kan jag påverka utvecklande av en livskraftig byamiljö i närheten av Helsingfors.


Christel Stenius

Sihteeri

Inflyttad från Helsingfors med rötter i Sibbo, Västerskogbo sedan 2007. Brinner för en levande by med byskola för de allra minsta. Var med du också, påverka - tillsammans planerar vi vår by för framtiden

Anna Liisa Heinonen

Olen asunut Gumbostrandissa lähemmäs 30 vuotta, mutta juureni ovat Lapissa Ounasjoki-varressa. Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni jokivarren pienessä kyläyhteisössä pohjoisessa. Luonto ja sen moninaisuus olivat lapsuuteni maisema. Myös Gumbostrandissa ja Västerskogissa luonto, meri, saaristo ja kyläläisten yhteisöllisyys ovat läsnä päivittäin. Haluaisin kehittää kyläämme sen nykyisille ja tuleville asukkaille näitä arvoja ja kylän historiaa kunnioittaen. Me kaikki yhdessä voimme vaikuttaa minkälainen lähiympäristömme on tulevaisuudessa.

Ulrica Holmgren

Jag är en genuin Sibbobo som egentligen bott i samma by, Massby, nästan hela mitt liv. På nuvarande ställe i Gumbostrand har jag bott sedan 2005, stället hör faktiskt till Massby by. Vi är en del av huvudstadsregionen och jag vill utveckla vår by men på samma gång bevara den fina bystruktur och bygemenskap som vi har.

Martina Majander


Släkten flyttade till Gumbostand från Söderskär år 1911.
Sedan dess har vi varit bosatta i Gumbo o Västerskog. Vill därför gärna vara med och planera byarnas framtid tillsammans med andra.
Det är intressant, kom med i vår verksamhet.

Stafva Lindström


Nästan infödd västerbackabo - lähes syntyperäinen västerbackalainen.

Kasper Nyberg

Jerker Hartwall

Jag har bott i Gumbostrand i hela mitt liv. Själv gick jag i Gumbo skola och det har även våra två barn gjort. Vi har nu en fin möjlighet att tillsammans påverka utvecklingen av Gumbostrand-Västerskog så att även kommande generationer kan dra nytta av en livskraftig byamiljö.

Maijo Korkeela

Gumbostrandissa vuodesta 2016. Idyllinen saaristolaismaisema lähellä kaikkea lumosi. Haluan olla mukana kehittämässä ja säilyttämässä tätä ainutlaatuista maaseutua ja kyläyhteisöä yhdessä muiden kyläläisten kanssa.

Annika Rajasvuo

— YHTEYSTIEDOT —

Gumbostrandin- Västerskogenin kyläyhdistys ry

Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf

Gumbovägen 222,
01150 Söderkulla
y- tunnus 2735670-1