Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen rf grundades år 2016. Syftet med föreningen är att stärka bysamhället, främja samhället genom att utveckla samarbete mellan invånarna och förbättra områdets välbefinnande, komfort och säkerhet. 

Kom med för att inspirera beslutsfattare och utveckla vår by! 

Tillsammans är vi starkare!

AKTUELLT