VISION

Tillsammans är vi starkare

Byföreningen är områdets expert, en pålitlig och smidig partner, som lyssnar på bybornas önskemål, uppfattningar och tankar.

Byföreningen erbjuder en inspirerande och deltagande verksamhetsmiljö genom att bilda dialog mellan byborna, kommunens beslutsfattare och -tjänstemän. Föreningen informerar också byborna angående ärenden som gäller området.

Byföreningen arrangerar fritidverksamheter.

Byföreningens mål är att få möjligt många av områdets invånare att bli medlemmar.

Byföreningen är tvåspråkig. Kommunikationen sker på svenska och finska.

STRATEGI

2021-2023


Utveckla samarbete och kommunikation samt dess sammanfattning byborna emellan, för att nå möjligast många bybor/ markägare.

Utveckla  väglagens sysslomännens roll för att öka dialogen bybor emellan.

Utvidgar och utvecklar fritidsverksamheter.

Arrangera informations- och diskussionstillfällen för att framkalla en genuin dialog angående planering, gjorda motioner och eventuella utlåtanden

Upprätthålla dialog och bearbetar kommunens beslutsfattare i ärenden som gäller området.

Uppbygga byföreningens hemsidor samt utnyttja föreningens fb-sidor


— STYRELSE —

Intresserade bybor som arbetar tillsammans

Mikael Therman

Puheenjohtaja

Jag är född och uppvuxen i Gumbostrand. Bodde en kort period i Helsingfors men Gumbo drog mig tillbaka. Som medlem av byaföreningen kan jag påverka utvecklande av en livskraftig byamiljö i närheten av Helsingfors

Christel Stenius

Sihteeri

Inflyttad från Helsingfors med rötter i Sibbo, Västerskogbo sedan 2007.
Brinner för en levande by med byskola för de allra minsta.
Var med du också, påverka - tillsammans planerar vi vår by för framtiden

Anna Liisa Heinonen


Olen asunut Gumbostrandissa lähemmäs 30 vuotta, mutta juureni ovat Lapissa Ounasjoki-varressa. Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni jokivarren pienessä kyläyhteisössä pohjoisessa. Luonto ja sen moninaisuus olivat lapsuuteni maisema. Myös Gumbostrandissa ja Västerskogissa luonto, meri, saaristo ja kyläläisten yhteisöllisyys ovat läsnä päivittäin. Haluaisin kehittää kyläämme sen nykyisille ja tuleville asukkaille näitä arvoja ja kylän historiaa kunnioittaen. Me kaikki yhdessä voimme vaikuttaa minkälainen lähiympäristömme on tulevaisuudessa.

Ulrica Holmgren


Jag är en genuin Sibbobo som egentligen bott i samma by, Massby, nästan hela mitt liv. På nuvarande ställe i Gumbostrand har jag bott sedan 2005, stället hör faktiskt till Massby by. Vi är en del av huvudstadsregionen och jag vill utveckla vår by men på samma gång bevara den fina bystruktur och bygemenskap som vi har.

Martina Majander


Släkten flyttade till Gumbostand från Söderskär år 1911.
Sedan dess har vi varit bosatta i Gumbo o Västerskog. Vill därför gärna vara med och planera byarnas framtid tillsammans med andra.
Det är intressant, kom med i vår verksamhet.

Stafva Lindström


Nästan infödd västerbackabo - lähes syntyperäinen västerbackalainen.

Kenneth Albrecht


”-”

Jerker Hartwall


Jag har bott i Gumbostrand i hela mitt liv. Själv gick jag i Gumbo skola och det har även våra två barn gjort. Vi har nu en fin möjlighet att tillsammans påverka utvecklingen av Gumbostrand-Västerskog så att även kommande generationer kan dra nytta av en livskraftig byamiljö.

Lars Hultin


Maijo Korkeela


Gumbostrandissa vuodesta 2016. Idyllinen saaristolaismaisema lähellä kaikkea lumosi. Haluan olla mukana kehittämässä ja säilyttämässä tätä ainutlaatuista maaseutua ja kyläyhteisöä yhdessä muiden kyläläisten kanssa.