VINTERBAD I GUMBOSTRAND

Byföreningens vinterbadplats finns vid havet mitt emot Gumbo-huset i Gumbostrand. Vinterbadarna har till sitt förfogande en vak som hålls öppen med en pump, en brygga försedd med värmematta, ett upplyst strandområde och en omklädningsbarack. 

Vinter-badarna är medlemmar av Byföreningen i GumbostrandVästerskogen rf som har avlagt säsongavgiften. Säsongsavgiften berättigar till fri användning av vinterbadplatsen under tiden 28.10.23 - 15.4.24. Vinterbadningen fortsätter så länge det är säkert att bada. 

Byförening ansvarar för badplatsens basutrustning, säkerhet och den funktionella delen av badplatsen. Alla användare ansvarar för renlighet och prydlighet på badplatsen och i omkläd-ningsutrymmet.