SÄKERHET

Läs säkerhetsinstruktionerna och följ dem - oavsett om du är nybörjare eller erfaren expert. Vinterbadning är en bra och säker hobby om du följer instruktionerna och inte tar onödiga risker.

VINTERBADNING

Utrustning:Baddräkt och handduk 

Även hatt, tofflor, handskar

Simma varmt: promenader, stavgång, jogging, cykling, skidåkning, rullskridskoåkning eller andra övningar för att värma upp musklerna.

När du simmar, hoppa i vattnet med beslutsamhet.

Du kan bli andfådd i vattnet

Fortsätt att andas så länge du känner för det, det går över.

Stanna i vattnet så länge du mår bra. 

Du kan få fördelarna med vinterbadning även med ett kort dopp

Du behöver inte blöta ner huvudet
När du kommer upp ur vattnet mår du bra!

VAR FÖRSIKTIG

I trappan:
På trapporna till både omklädningsrummet och bryggan
Se upp för hala förhållanden: is på vintern, alger på våren och hösten.

Simning:
Kom och simma bara om du är frisk

Rådgör med en läkare om du är osäker på ditt tillstånd.
Var försiktig med iskanten!

I mörkret

En egen pannlampa eller ficklampa är bra.

Följ instruktionerna

Rapportera alla säkerhetsincidenter i dagbok och till den ansvariga personen.

OMKLÄDSNINGRUM

Skriv i dagboken: datum, tid, namn och eventuella hälsningar.

Kom ihåg hygien

Omklädningsrummet kan ta emot 2 personer i taget och du kan behöva köa.

Av- och påklädning kan också ske på bryggan och på stigen som leder dit.

Skriv in ditt namn i dagboken i montern.

Kom ihåg att låsa omklädningsrummet och lägga nyckeln i skåpet.

STÄDNING

Simmarna håller omklädningsrummet snyggt

Se till att omklädningsrummet är städat när du lämnar det.

Sopa upp sanden

Städaren kommer varannan vecka

STIGEN OCH BRYGGAN

Snöigt och eventuellt halt på vintern
Mattor förhindrar snö- och isansamling, men snö och is stannar kvar utanför kanterna.
Badgästerna ansvarar för att röja och sanda bryggan. Utrustning och sand finns i omklädningsrummet.

TRAPPOR/BADSTEGET
Simma rakt fram
Vid stark frost kan is bildas.
Var försiktig i trapporna!

VAKEN

Vaken hålls öppen med en pump. Pumpens nödstoppsbrytare är fäst vid staketet.

Om du är osäker på om du orkar simma tillbaka, ta med dig säkerhetsrepet som är fäst vid trappan in i öppningen. Sätt på den igen när du kommer ut ur hålet.

Akta dig för vassa iskanter: de kan skära dig.

SÄKERHET

Larma hjälp genast, om det behövs. 

Ring 112
Instruktioner om HLR finns i omklädningsrummet.

Informera de ansvariga personerna om eventuella brister.

Varna andra vintersimmare genom att skriva ett inlägg i GV-Facebook-gruppen eller skriva ett meddelande i dagboken.