BLI VINTERBADARE

Bli medlem i byföreningen genom att fylla i formuläret på föreningens webbsida. Betala medlemsavgiften (20e/30e) och säsongsavgiften (40e). Skicka ett meddelande per epost (info.gvbf@gmail.com). GVBF försöker hantera ansökningar inom några dagar efter mottagande. Du hör av oss  och så arrangerar vi ett möte på vinterbadplatsen, där säkerhetsinstruktioner genomgås och du får en kod till omklädningsrummens nyckelskåp.

Vinterbadare ansvarar för sin egen olycksfallsförsäkring som täcker skador, sjukdomar och olyckor vid simning i öppet vatten.