Osallistu Sipoon yleiskaavaan- KIIRE!

05.09.2023

MISTÄ OIKEIN ON KYSYMYS?

Sipoon uuden yleiskaavan rakennemalliluonnokset

Sipoon kunta on laatinut Sipoon uuden yleiskaavan pohjaksi kolme erilaista rakennemalliluonnosta. Niiden avulla kuvataan Sipoon mahdollisia erilaisia kehityskulkuja. Näihin rakennemalleihin voi tutustua täällä

Anna palautetta vastaamalla kyselyyn 15.9.2023 mennessä.

MIKSI kannattaa vastata?

KOSKA: 

Yleiskaavan luonnoksen suunnittelu käynnistyy syksyllä 2023 ja  Yleiskaavaa tullaan suunnittelemaan rakennemalleihin saadun palautteen ja vaikutusten arvioinnin perusteella.


Aihe koskettaa meitä kaikkia - 

Ärendet berör oss alla! 


Tässä rakennemalleista poimittuja seikkoja, joihin alueen asukkaiden/kiinteistön omistajien kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja esittää tarvittaessa oma mielipiteensä:

- maltillinen kasvu

- koko Sipoon kehittäminen, joka sallii rakentamisen taajamien ulkopuolelle

- kylämäisyys

- saariston linkittyminen Sipooseen