KYLÄN HISTORIIKKI

20.05.2021

Kyläyhdistys on käynnistänyt projektin kylän historian kokoamisesta kansien väliin. Hallitus on koonnut työryhmän, joka ohjaa ja valvoo projektia. Syksyllä 2020 yhdistys haki ja sai SILMU- rahoitusta historiikkiprojektiin. Kirjoittajiksi on valittu  Ulf "Pomppe" Gustafsson ja Eva Ahl-Waris. Kirjan on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä. 


  • historiikkiryhmän valinta 10/2020 (UH, MM, SL)
  • SILMU-rahoituksen hakeminen 11/2020
  • Yhdistys sai 11/20 Kehittämisyhdistys SILMU ry:ltä SILMU-avustusta xx euroa projektia varten
  • kirjoittajiksi valittu hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 15.12.2020
  • Ulf "Pomppe" Gustafsson, företagare, skribent, kesäkuussa 2021 julkaistavan Röysö- historiikin kirjoittaja 
  • Eva Ahl-Waris, FD (historia), faktaboksförfattare, historiker