"Time out"

16.04.2024

Nyt on aikalisä paikallaan!

Sipoon yleiskaavan uusiminen on pantu alulle. Lounais-Sipoon osayleiskaava G 27 etenee.

Mutta – samanaikaisesti ympäristöministeriössä on alueiden käyttölain kokonaisuudistus valmisteilla ja asetetun työryhmän tulee luovuttaa mietintönsä ministeriölle viimeistään 30.9.2024 mennessä. Tähän esitykseen kirjataan mm. maanomistajien aloiteoikeus yleis- ja asemakaavalle, toisinsanoin maanomistajien oikeus laatia kaavaehdotuksia. Lakiin tulee myös säännökset niin sanotusta kumppanuuskaavoituksesta, jossa kunta antaa maanomistajille mahdollisuuden kehittää yleis- tai asemakaavaa kunnan ohjauksessa. Myös säännökset kunnan velvollisuudesta rakentaa ja ylläpitää katualueita ja muita yleisiä alueita tarkistetaan. Tämä tulee todennäköisesti helpottamaan ja yksinkertaistamaan kaavojen laatimista ja toteuttamista niillä alueilla, joilla kunnalla ei ole laajempaa maanomistusta.

Ilmeisesti olisi viisainta pitää tauko ainakin G27-kavoituksen osalta, kunnes uuden maankäyttölain sisältö on tiedossa.

Gumbostrandissa 10/4 2024​​

Gustav Tallqvist​


Julkaisemme kyläläisten kylän kehittämiseen liittyviä kirjoituksia. Mielipiteet ovat kirjoittajan omia ja tarkoitettu keskustelun herättäjiksi. Jos haluat tekstisi julkaistavan niin laittaa viestiä kyläyhdistyksen hallitukselle yhteydenottolomakkeen kautta.