ÅRSMÖTE

20.09.2021

Välkommen till byföreningen Gumbostrand-Västerskogens årsmöte måndagen den 27.9 kl. 18:30.

På grund av det rådande pandemi läget ordnas mötet på distans via TEAMS denna gång. Meddela på förhand om du deltar, så skickar vi en Teams länk till mötet. 

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som fastställande av bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt val av ordförande och styrelsemedlemmar.

Vi ger också en lägesrapport om vad som är på gång inom byföreningen.

Även bybor som inte ännu är medlemmar i föreningen är välkomna till årsmötet!


Välkommen!

Styrelsen