Årsmötets protokoll

18.10.2021

Föreningens årsmöte hölls den 27.9.2021. Vid mötet behandlades stadgeenliga frågor. Andra ämnen som diskuterades var byns historia, planer för delgeneralplanen,  kommunikation med väglag, kommun och politiker.

Protokollet från mötet bifogas.