Kallelsen till Årsmötet

14.05.2024

Kallelsen till Gumbostrand-Västerskogens byföreningens årsmötet ti. 21.5.2024 kl. 19.00 på Hedåsen, Hedåsvägen 17. På mötet behandlas ärenden enligt stadgarna för årsmöte.

Efter årsmötet ges en lägesrapport angående planeringen av området.

Varmt välkomna på styrelsens vägnar!