UTVECKLA LANDSBYGDEN - SOM LANDSBYGD del 2

11.10.2023

Landsbygden är Sibbos verkliga styrka

Sibbo har inlett förnyelsen av generalplanen. En grundläggande fråga är valet av huvudriktning, stad eller landsbygd?

Det gällande mönstret inom samhällsplaneringen förefaller att se all utveckling som ett tåg som startar i landsbygd, passerar en rad stationer av tilltagande stadskaraktär för att sluta i fullfjädrad stad, det hela förverkligat genom stötvis avancerande områdesbyggande. Landsbygden är det som blir kvar, en rest, en reserv, en plats för oönskade anläggningarutströdda i avsomnande landsbygd. Resultatet blir varken stad eller landsbygd och har träffande kallats ostad (fi. epäkaupunki). Samhällena längs stambanan är typiska exempel.

De som föredrar stad framom landsbygd är i majoritet och är säkert nöjda med utvecklingen i våra tätorter Nickby, Söderkulla och Tallmo. Men en minoritet vill bo på landet. Varför inte möta det behovet?

Med landsbygd menar jag en bebygd miljö där landskapetgetts absolut prioritet, att bebyggelsens skala (småhus – höghus), platsval (fast grund – sumpmark), materialval (trä – betong), färgval (jordfärger – brutna färger), formspråk (åstak – lådarkitektur) osv underordnats landskapet.

Det är bevisligen möjligt att med respekt för landskapet utveckla landsbygdens näringsliv utöver och vid sidan om den nuvarande tvångströjan jord- och skogsbruk. Alla sådana näringar vilkas miljöpåverkan begränsas till det egna gårdstunet bör tillåtas. Om bostadsbyggandet dimensioneras efter näringslivets behov, är en tillväxt lika med eller nära befolkningsökningen tillräcklig. Detta kan förverkligas genom organisk tillväxt, längs existerande vägnät, och skapar en robust social miljö med fungerande social kontroll.

För Sibbo skulle det vara livsviktigt att planera landsbygden så att den förblir landsbygd, men, märk väl, i utveckling. Då kunde vi ännu efter hundra år ha kvar Sibbos stolthet, dess ryggrad, det gamla vackra landskapet, det dyrbaraste vi äger.

Gumbostrand den 31 augusti 2023​​​

Gustav Tallqvist

Vi publicerar artiklar av bybor om byutveckling. De åsikter som uttrycks är författarens egna. Texter fungerar som bas för diskussion och förhoppningsvis inspirerar till vidare diskussion. Om du vill att din text ska publiceras, vänligen skicka ett meddelande till byföreningens styrelse via kontaktformuläret.