En bybornas tankar om stadsplanering i vår by

01.11.2022

Till läsaren

Som en del av arbetet på delgeneralplanen för Gumbostrand-Vesterskogen kommer vi någon gång att ställas inför något förslag. Då kan vi bidra med en sakkunskap om de lokala förhållandena som ingen annan har. Men att veta vad man vill och inte vill kräver tankearbete och diskussion är härvid ett bra hjälpmedel. Detta PP är bara ett försök att få igång en så bred diskussion kring så många köksbord som möjligt.

Som pensionerad läkare har jag ingen egentlig sakkunskap om planering. Bifogade PP är bara mitt försök att ge underlag för en diskussion och stimulera intresset för saken.

Gumbostrand den 19 september 2022​​

Gustav Tallqvist