GVBF i media.

24.05.2022

24.5.2022. 

Svenska Yle skriver om Gumbostrands planläggnings processen. Det är på gång men framskrider långsamt. Byaföreningen upprätthåller dialog med kommunen.  

Läs hela artikeln här: