Hur ser ditt Sibbo ut år 2050?

06.01.2023

Genom att besvara denna enkät kan du påverka fastställandet av målen för kommunens nya generalplan. Kommunen vill veta varför du anser att det är bra att leva i Sibbo. Hur hoppas du Sibbo ska se ut i framtiden? Vad borde förbättras? Enkäten är öppen till 15.1.2023. Det är bra att reservera ca 10-15 minuter för att svara på enkäten. Du kan också välja att bara ge svar på sådana frågor som är viktiga för dig.