ENKÄTEN OM TRAFIKMILJÖN

16.05.2022

Sibbo kommun och NTM-centralen i Nyland utreder vilka erfarenheter och synpunkter Sibboborna och de som rör sig i Sibbo har när det gäller förhållandena i trafikmiljön och dess utvecklingsbehov genom en enkät som är öppen för alla. Svaren från enkäten utnyttjas bland annat vid utvecklingen av förhållandena för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik samt trafikmiljöns säkerhet.

Vi hoppas att du vill svara på enkäten oberoende av din ålder och på vilket sätt och var du rör dig i Sibbo. Genom att svara kan du också påverka utvecklandet av förhållandena i den miljö där du själv rör dig.

Enkäten kan besvaras under tiden 16.5-29.5.2022: https://new.maptionnaire.com/q/9dp9zre8u6t3

Läs mer här: https://www.sipoo.fi/sv/nyheter/utarbetandet-av-planen-for-tryggt-och-hallbart-resande-i-sibbo-har-borjat-svara-pa-enkaten/