Helen Ab informationsmöte 19.1.2022 kl.17-19

19.01.2022

AKTUELLT IDAG

Kom med på dagens webinar som behandlar Helen Ab:s miljökonsekvensbedömning (MKB-program) till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektet gäller utnyttjandet av den spillvärme som uppstår i Sköldviks industriområde i Borgå i huvudstadsregionens fjärrvärmeproduktion. 

Ärendet berör oss alla eftersom projektets tänkta rördragningarna korsar vår by!

Informationsmöte för allmänheten ordnas som webinarium idag, onsdagen 19.1.2022 kl.17-19 (https://helen.videosync.fi/yva-19012022 ). 

Mötet är öppet för alla.

Aihe koskettaa meitä kaikkia - Ärendet berör oss alla!