ÅRSMÖTE KALLELSE

11.05.2022

Välkommen till byföreningen Gumbostrand-Västerskogens årsmöte tisdagen den 24.5 kl. 19:00


Årsmötet ordnas som fysiskt möte på Gumbohuset ( Bistro Marina) tisdagen den 24.5.2022 kl.19.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som fastställande av bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt val av ordförande och styrelsemedlemmar.

Vi ger också en lägesrapport om vad som är på gång inom byföreningen.

Även bybor som inte ännu är medlemmar i föreningen är välkomna till årsmötet!


Välkommen!

Styrelsen