NYA STYRELSEN 

15.10.2021

Byföreningen i Gumbostrand-Västerskogen valde en ny styrelse vid sitt årsmöte den 27.9.2021

Ordförande  Mikael Therman

 Jag är född och uppvuxen i Gumbostrand. Bodde en kort period i Helsingfors men Gumbo drog mig tillbaka. Som medlem av byaföreningen kan jag påverka utvecklande av en livskraftig byamiljö i närheten av Helsingfors.


Sekreterare Christel Stenius 

Inflyttad från Helsingfors med rötter i Sibbo, Västerskogbo sedan 2007. Brinner för en levande by med byskola för de allra minsta. Var med du också, påverka - tillsammans planerar vi vår by för framtiden

Ulrica Holmgren

Jag är en genuin Sibbobo som egentligen bott i samma by, Massby, nästan hela mitt liv. På nuvarande ställe i Gumbostrand har jag bott sedan 2005, stället hör faktiskt till Massby by. Vi är en del av huvudstadsregionen och jag vill utveckla vår by men på samma gång bevara den fina bystruktur och bygemenskap som vi har.

Anna Liisa Heinonen

Olen asunut Gumbostrandissa lähemmäs 30 vuotta, mutta juureni ovat Lapissa Ounasjoki-varressa. Vietin lapsuuteni ja nuoruuteni jokivarren pienessä kyläyhteisössä pohjoisessa. Luonto ja sen moninaisuus olivat lapsuuteni maisema. Myös Gumbostrandissa ja Västerskogissa luonto, meri, saaristo ja kyläläisten yhteisöllisyys ovat läsnä päivittäin. Haluaisin kehittää kyläämme sen nykyisille ja tuleville asukkaille näitä arvoja ja kylän historiaa kunnioittaen. Me kaikki yhdessä voimme vaikuttaa minkälainen lähiympäristömme on tulevaisuudessa.

Martina Majander

Släkten flyttade till Gumbostand från Söderskär år 1911. Sedan dess har vi varit bosatta i Gumbo o Västerskog. Vill därför gärna vara med och planera byarnas framtid tillsammans med andra. Det är intressant, kom med i vår verksamhet.

Stafva Lindström

Nästan infödd västerbackabo - lähes syntyperäinen västerbackalainen.

Kenneth Albrecht

"-"

Jerker Hartwall

Jag har bott i Gumbostrand i hela mitt liv. Själv gick jag i Gumbo skola och det har även våra två barn gjort. Vi har nu en fin möjlighet att tillsammans påverka utvecklingen av Gumbostrand-Västerskog så att även kommande generationer kan dra nytta av en livskraftig byamiljö.

Maijo Korkeela

Gumbostrandissa vuodesta 2016. Idyllinen saaristolaismaisema lähellä kaikkea lumosi. Haluan olla mukana kehittämässä ja säilyttämässä tätä ainutlaatuista maaseutua ja kyläyhteisöä yhdessä muiden kyläläisten kanssa.

Lars Hultin

"-"