Hur ser ditt Sibbo ut år 2050? Skynda dig att svara!

05.09.2023

Strukturmodeller för Sibbos nya generalplan

Sibbo kommunen har tagit fram tre olika strukturmodeller som grund för kommunens nya generalplan. Med hjälp av dem beskriver kommunen olika potentiella utvecklingsförlopp i Sibbo. 

Studera strukturmodellerna

Ge respons på dem genom att besvara enkäten senast 15.9.2023.

VÄRFÖR bör man besvara?

DÄRFÖR: Ett utkast till generalplan börjar planeras hösten 2023. Generalplanen kommer att tas fram utifrån responsen på strukturmodellerna och konsekvensbedömningen.


Byaföreningen har sammanställt ett exempel på punkter som fastighetsägare/boende bör uppmärksamma: 

  • Måttlig tillväxt

  • Utveckling av hela Sibbo, som möjliggör byggande utanför bosättningarna

  • Bevarande av byliknande

  • Förbinder skärgården med Sibbo

Aihe koskettaa meitä kaikkia -

Ärendet berör oss alla!