UTVECKLA LANDSBYGDEN - SOM LANDSBYGD

04.10.2023

Sibbos landsbygd kan och bör utvecklas.

Samhällsplaneringen har som utgångspunkt en karta som beskriver planeområdets geografi. En minst lika viktig utgångspunkt är invånarna och synnerligast deras problem och önskemål.

En undersökning gjord av Åbo Akademi/Regionalvetenskaphar visat, att de som valt att stanna på landet och inte flytta till stad, haft bestämda orsaker och inte gjort sitt val i brist på bättre, utan uttryckligen på grund av de kvaliteter som finns på orten, bl a att man där gör saker tillsammans (projektet "Stannare – för hållbar utveckling på landsbygden – STRATEGI").

De människor som i dag befolkar Sibbos landsbygd hör till den här gruppen. Huvudstadens närhet erbjuder ett överskott av arbetsmöjligheter och företagsidéer också i branscher utanför jord- och skogsbruk. Men om verksamheten kräverbyggande, måste ändamålet maskeras så, att det ser ut att passa in i tvångströjan jord- och skogsbruk. Detta är ett onödigt hinder.

På landsbygden är man van att själv och på egen hand lösasina problem och först i andra hand ropa på kommunen, t ex att bygga kommunalteknik eller dra ljuskabel. De starka rötterna till jordbruket har lärt folk den inte helt vanliga konsten att arbeta. Ett ofta sett mönster är att den unga i brist på kapital steg för steg, kanske under många år sakta bygger upp och förskönar sitt ställe.

Med en planering som tillåter också annat än basnäringarna kunde Sibbos landsbygd bli en magnet som drar till sig företagare från huvudstadsregionen och bli någonting i stil med IKEAs hemkommun i Småland, ett småföretagarnas eldorado.

Om det finns lagar och bestämmelser som hindrar en sådan samhällsplanering, frågar man sig: Vilka är de?

Är en utveckling av Sibbos landsbygd ett hot mot kommunens tomthandel? Rimligen borde byggandet i tätorterna räcka tillför det behovet. Att de redan har full fart mot en utveckling typ Kervo, borde inte få hindra resten av kommunen att leva vidare som landsbygd i blomstrande utveckling.


Gumbostrand den 31 augusti 2023​​​

Gustav Tallqvist


Vi publicerar artiklar av bybor om byutveckling. De åsikter som uttrycks är författarens egna. Texter fungerar som bas för diskussion och förhoppningsvis inspirerar till vidare diskussion. Om du vill att din text ska publiceras, vänligen skicka ett meddelande till byföreningens styrelse via kontaktformuläret.