GUMBO FÅR EGET VINTERBAD

26.01.2023


En av Gumbostrand-Västerskog byföreningens verksamhetsidéer är att utveckla trivseln för de boende i området, till exempel genom att anordna fritidsaktiviteter. För ett par år sedan hade föreningen fått en önskan om en vinterbad plats i Gumbostrand.

Förenings styrelse tog emot idén och startade ett utvecklingsprojekt. Förverkligandet av projektet har möjliggjorts av det stöd vi fått från Kehittämisyhdistys Silmu ry, Sibbo Sparbanksstiftelse, samt Sibbo kommun. Därtill har Sibbo kommun, Sibbo vinterbadare och Borgå miljöhälsovård kommit med goda rekommendationer och råd. Tack vare de bidrag, instruktioner, råd och volontärarbete vi har fått, närmar vi oss nu slutskedet av vårt projekt.

Lördagen den 4 februari 2023 öppnar byföreningen vinterbads säsongen genom att anordna evenemanget "öppen vinterbad". Evenemanget äger rum kl. 10-13 vid vinterbadet - på bryggan mitt emot Gumbohuset (Gumbovägen 222) och vid det något renoverade omklädningsrummet.

Följ mer detaljerade uppdateringar om vinterbads öppning och programmet här på GVBF:s hemsida och Facebookgruppen.

Kort om Gumbo vinterbad

Vinterbad platsen är avsedd för medlemmar i byföreningen som avlagt badavgiften. När du är med i föreningen och börjar vinterbada får du tillgång till omklädningsrummets nyckelbox kod. Du kan bada när det bäst passar dig.

Badavgift: 25 euro/vårsäsong med start nu+ Byaföreningens medlemsavgift: 15 euro/år

Intresserad av vinterbad?